My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Garantii


Condiții generale

 • Garanția aparatului/pieselor de schimb se acordă doar în cazul în care aparatul/piesa de schimb a fost pusă în funcțiune de către o unitate service autorizată ISCIR
 • Punerea în funcțiune se va realiza de către o unitate autorizată ISCIR numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse prin prescripțiile tehnice PTA 1 sau PTC 9, după caz.
 • Vânzatorul este răspunzator față de consumator pentru lipsa componentelor sau pentru defectele constatate la momentul când a fost livrat aparatul/piesa de schimb.
 • În cazul unui defect de fabricație, în condiții de utilizare corespunzătoare, consumatorul poate cere vânzătorului reparația produsului în perioada de garanție fără plată.
 • Pe timpul perioadei de garanție, vânzatorul va suporta manopera,costul pieselor și taxele poștale în cazul defectelor de material sau de execuție datorate producatorului și care sunt dovedite.
 • Se vor asigura, contra cost, reparația produselor și piese de schimb în afara termenului de garanție, pe o perioadă de 10 ani de la data achiziției.
 • Drepturile clienților sunt în conformitate cu OG Nr. 21 din 21.08.1992 publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 28.03.2007 și Legea 449 din 12.11.2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial nr.8 din 12.11.2003.
 • Drepturile clienților nu sunt afectate prin garanția oferită.

Sunt excluse din prezenta garanție părțile avariate din cauze independente de producător, respectiv:

 • Deteriorare în timpul transportului.
 • Instalare incorectă de către personalul neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau în afara legilor, normativelor și prescripțiilor în vigoare.
 • Anomalii ale instalațiilor hidraulice, electrice (șocuri electrice), de furnizare a combustibilului etc.
 • Calitatea necorespunzătoare a apei de alimentare.
 • Coroziuni datorate condensului.
 • Colmatarea schimbatoarelor de căldura sau a diverselor părti componente ale echipamentului (filtre, pompe, manometre, țevi, etc.) cu calcar, impurități, etc.
 • Curenți vagabonzi (supratensiuni datorate trăsnetului, supratensiuni de comutație, fluctuații sinusoidale lente și rapide de tensiune, căderi de tensiune cu scurte întreruperi).
 • Întreținere necorespunzătoare.
 • Folosirea altor tipuri de combustibili decât cei precizați în instrucțiunile de utilizare ale aparatului sau folosirea unor combustibili ale căror caracteristici diferă de cele precizate în normativele STAS în vigoare.
 • Nerespectarea instrucțiunilor de folosire, cauzele fiind înghețarea apei în instalație, lipsa apei în instalație, ineficiența coșului de evacuare a gazelor arse, etc.
 • Exploatarea aparatului în mediu umed, coroziv sau cu praf în exces.
 • Intervenția personalului neautorizat asupra echipamentului.
 • Părți supuse la uzura normală de folosire (anozi, garnituri, dispozitive de acționare, siguranțe fuzibile, becuri, elemente necesare asamblării fixe și demontabile).

Obligațiile beneficarului:

 • Să asigure montarea produsului în conformitate cu prescripțiile tehnice ISCIR în vigoare ( PT A 1 pentru CT cu puteri până la 300kw și PT C 9 pentru CT cu puteri mai mari de 300kw)
 • Să prezinte la punerea în funcțiune documentele necesare autorizării ISCIR a echipamentului în conformitate cu prescripțiile în vigoare.
 • Să verifice împreună cu vânzătorul completarea corectă a certificatului de garanție.
 • Să verifice împreună cu tehnicianul de service completarea corectă a rubricilor din certificatul de garanție cu privire la punerea în funcțiune. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile ISCIR pentru punerea în funcțiune certificatul de garanție nu va fi completat.
 • Să încheie cu o firmă autorizata ISCIR un contract de întreținere în conformitate cu legea 64 / 2008 pentru reviziile tehnice periodice.

Garanția va înceta atunci când:

 • Aparatul a fost pus în funcțiune de o persoană neautorizată.
 • Aparatul nu a fost depozitat sau utilizat într-un spatiu închis, astfel încât să fie ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperaturi foarte scăzute, umiditate ridicată, vânt, ploaie, etc.)
 • Echipamentul nu a fost instalat în conformitate cu normativele și legislația în vigoare (I6 – 1998;  I7/2 – 2001; I20 – 2000;  I13/1 – 1996;  I9/1 – 1996; I31 – 1999 si I33 – 1999 pentru rețelele de conectare la aparatele ce funcționează pe Gaz Petrolier Lichefiat; C31 – 1984; P118 – 1999; Norme PSI,etc.)
 • Apa de alimentare a cazanelor de apă caldă nu a fost tratată atunci când duritatea totală depășește 0,05 mval/l. Apa  de alimentare a cazanelor trebuie să aibă caracteristici fizico-chimice care să nu determine depuneri și coroziuni, conform STAS 7313-82  și prescriptiilor C18-1985 ISCIR.
 • Certificatul nu este completat corect sau complet.